Запрошуємо на навчання за освітнім ступенем «бакалавр»

12121212В Інституті УДО України з 2017 року здійснюється надання освітніх послуг по підготовці фахівців першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 256 «Національна безпека» (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) за освітньою програмою «Особиста та майнова безпека» (Наказ МОН України №123–л від 16.06.2017 року «Про ліцензування освітньої діяльності», додаток 2.16).

В 2017 році Інститут УДО України здійснює набір військовослужбовців Управління державної охорони України та інших категорій громадян України (вимоги до яких передбачені додатком до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році) на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

100