ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

___________________________________________________________________________________________

 

Розклад

Правила прийому до Інституту Управління державної охорони України Київськогог національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році

 

Зміни до Правил прийому до Інституту у 2018 році

 

Додаток 1. Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з фаху

Титульна сторінка письмової роботи

 

Програма додаткового вступного випробування з фаху

 

Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька)

 

         Вартість навчання за освітнім ступенем Магістр за спеціальністю "Державна безпека" на денній формі навчання - 21 000 грн. за навчальний рік.

 

         Вартість навчання за освітнім ступенем Магістр за спеціальністю "Державна безпека" на заочній формі навчання - 16 800 грн. за навчальний рік.