КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  1. Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут), що є у штаті, асистента спеціальної кафедри № 3.

Посадовий оклад для військовослужбовця за посадою асистента становить 5920 гривень, для працівника (цивільної особи) – 8268,39 гривень.

  1. Умови участі у конкурсі на зазначену посаду.

Кандидати на посаду асистента спеціальної кафедри № 3 Інституту повинні бути громадянами України; вільно володіти державною мовою; мати ступінь магістра, досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри, або роботи у підрозділах УДО України.

  1. Строк подання документів: з 14 по 17 червня 2021 року (включно).
  2. Дата проведення засідання конкурсної комісії – 18 червня 2021 року.
  3. Для участі в конкурсі необхідно надіслати такі документи (матеріали):

військовослужбовцям  УДО України – рапорт про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, службову характеристику, завірену копію службової картки, довідку про проходження військової служби, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

цивільним особам  УДО України – заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, копію трудової книжки, характеристику з місця попередньої роботи, копію паспорта, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

  1. Документи надсилаються на адресу: вул. П. Болбочана, 8, м. Київ, 01051.

Примітки: конкурс проводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженої наказом УДО України від 21.01.2020 № 50, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2020 за № 248/34531, та наказу Інституту від 14.06.2021 № 26.

 

Голова конкурсної комісії  Володимир НАСТРАДІН

 

 


Надрукувати   E-mail