КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

  1. Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Інститут) на строк до 31.08.2022:

спеціальна кафедра № 1:

старший викладач – 1 вакансія;

спеціальна кафедра № 2:

професор – 3 вакансії,

доцент – 1 вакансія,

спеціальна кафедра № 3:

професор – 1 вакансія;

доцент – 1 вакансія;

викладач – 1 вакансії.

 

Посадовий оклад для працівників (цивільних осіб) за посадою професора становить 10788,09 гривень, доцента – 10135,41 гривень, старшого викладача – 8891,10 гривень, викладача – 8268,39 гривень.

  1. Умови участі у конкурсі на зазначені посади.

 Кандидати на посади науково-педагогічних працівників Інституту повинні бути громадянами України, вільно володіти державною мовою та мати:

на посаду професора:

науковий ступінь доктора наук, кандидата наук (доктора філософії);

вчене звання професора, доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 5 років;

досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри;

наукові, навчально-методичні праці за профілем кафедри, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи за кордоном;

на посаду доцента:

науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або вчене звання доцента, а також особи, які мають ступінь магістра;

стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 2 років;

досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри;

наукові, навчально-методичні праці за профілем кафедри, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи за кордоном;

на посаду старшого викладача:

особи, які мають ступінь магістра;

стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 1 року;

досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри, або роботи у підрозділах Управління державної охорони України (далі – УДО України);

на посаду викладача:

особи, які мають ступінь магістра;

досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри, або роботи у підрозділах УДО України;

  1. Строк подання документів: з 12 липня по 3 серпня (включно).
  2. Дата проведення засідання конкурсної комісії – 13 серпня 2021 року.
  3. Для участі в конкурсі необхідно надіслати такі документи (матеріали):

заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, копію трудової книжки, характеристику з місця роботи, копію паспорта, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

  1. Документи надсилаються на адресу: вул. П. Болбочана, 8, м. Київ, 01051.

Примітки: конкурс проводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженої наказом УДО України від 21.01.2020 № 50, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2020 за № 248/34531, та наказу Інституту від 17.11.2020 № 78.

 

Заступник голови

конкурсної комісії                                                       Тарас БУЛЬБА

 

 


Надрукувати   E-mail