АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Збірник тез

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми забезпечення національної безпеки держави. Метою наукових обговорень постала презентація наукових пошуків науково-педагогічних працівників, слухачів та студентів закладів вищої освіти, військовослужбовців УДО України, провідних науковців у галузі національної безпеки; необхідність у формуванні мотивації молоді до наукових досліджень та інтелектуального зростання; покращення творчої співпраці між різними науковими школами та сприяння розвитку взаємин між закладами вищої освіти України.

Надрукувати   E-mail