Перелік дисциплін

Управління охоронною діяльністю та безпекою/ Management of Guard and Security Activity

Забезпечення безпеки фізичних осіб/ Personal Security Provision

Організація та забезпечення охорони об'єктів/ Organization and Provision of Objects Security

Спеціальна вогнева підготовка/ Special Firing Training

Спеціальна фізична підготовка/ Special Physical Training

Оперативно-технічна безпека/ Operative Technical Training

Політологія/ Political Science

Ділова українська мова/ Business Ukrainian Language

Професійна іноземна мова/ Foreign Language in the Field of Professional Expertise

Методологія та організація наукових досліджень/ Methodology and Management of Scientific Studies

Діловий та дипломатичний етикет/ Business and Diplomatic Etiquette

Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки/ Legal Principles of Guard and Security Activity

Психологічне забезпечення охоронної діяльності та безпеки/ Psychological Principles of Guard and Security Activity

Основи національної безпеки/ Fundamentals of National Security

Правове регулювання оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності/ Legal Adjustment of Operative-Investigative and Counterintelligence Activity

Тактико-спеціальна підготовка/ Special Tactical Training

Технічні засоби охорони/ Technical Security Appliances

Контраварійне та захисне управління автомобілем/ Counter-emergency and Protective Driving

 

 

Практики/ Practical training course:

 
Тактико-спеціальна практика, Практика за напрямом «Охорона об’єктів», Навчальна практика за напрямом «Безпека фізичних осіб», Комплексне оперативне навчання «Безпека»/ Special Tactical Training, Practical Training on “Objects Protection”, Practical Training on “Personal Security”, Comprehensive Operative Training on “Security”