Центр первинної та професійної підготовки

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО ЦЕНТРУ!

    Центр первинної та професійної підготовки  Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) – структурний підрозділ Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який провадить первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та професійну підготовку військовослужбовців та працівників Управління державної охорони України за відповідними робочими навчальними планами, програмами навчальних дисциплін, що викладаються для підготовки кваліфікованих робітників за професіями «охоронник» та «охоронець» (код КП 5169) (ліцензія МОН України АЕ № 270831 від 27.06.2013).

 

                  Начальник Центру первинної та професійної підготовки Інституту УДО України -полковник Ємчук О.І.

         Історична довідка

         Питання підготовки фахівців, здатних вирішувати відповідальні завдання по здійсненню охорони об’єктів державної влади України та забезпечення безпеки посадових осіб, постало з перших днів утворення Управління. Вже в 1992 році в складі Відділу кадрів Управління охорони вищих посадових осіб України функціонує 3 відділення, діяльність якого спрямована безпосередньо на професійну підготовку військовослужбовців. Саме відділення, а згодом відділ професійної підготовки (1999 рік) прийнято вважати початком становлення та розвитку системи підготовки фахівців в Управлінні. В 2006 році цей розвиток виходить на новий рівень – створено Навчально-науковий центр УДО України, а за рік (1.03.2007 року) шляхом реорганізації створюється структурний підрозділ – Навчальний центр.

        З цього часу підрозділ починає здійснювати підготовку в системі професійно-технічної освіти, а саме – підготовку кваліфікованих робітників за професіями 5169 «охоронник 3-6 розрядів» та «охоронець» кваліфікації «охоронець» та «старший охоронець», відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України серія АВ №328874 від 19.07.2007 року. У 2008 році МОН України було запропоновано Управлінню розробити Державні стандарти професійно-технічної освіти за професіями «охоронник 1-6 розрядів» та «охоронець» кваліфікації «охоронець» та «старший охоронець». Вперше в Україні Навчальним центром Управління були розроблені державні стандарти за професіями «Охоронник 1-2 розрядів», які успішно пройшли апробацію та були затверджені у встановленому порядку. Восени 2009 року Навчальний центр входить до складу Департаменту роботи з особовим складом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1401-р на базі Навчального центру Департаменту роботи з особовим складом Управління державної охорони України утворено Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут) в структурі якого створюється Центр первинної та професійної підготовки, перед яким стоять ті ж самі завдання, що стояли перед Навчальним центром Департаменту роботи з особовим складом.

У жовтні 2015 році під час реорганізації Інституту, за рішенням керівництва УДО України та Інституту УДО України, з погодженням з Департаментом професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, Центр первинної та професійної підготовки було реорганізовано у Вище професійне училище державної охорони (далі – ВПУДО). ВПУДО провадить первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та професійну підготовку військовослужбовців та працівників Управління державної охорони України (далі – УДО України) за відповідними робочими навчальними планами, програмами навчальних дисциплін, що викладаються для підготовки кваліфікованих робітників за професіями «охоронник» та «охоронець» (код КП 5169); курсів зі службово-посадової підготовки військовослужбовців УДО України до виконання військового обов’язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу; курсів підвищення професійної підготовки офіцерів з терміном служби в Управлінні до 3-х років; курсів підвищення професійної підготовки військовослужбовців особистих охорон організації та здійсненні охоронних заходів; здійснює науково-методичну роботу за відповідними напрямками та професійну підготовку військовослужбовців відповідно до Програми професійної підготовки військовослужбовців УДО України.

       Навчання здійснюється у відповідності до:

       Державних стандартів професійно-технічної освіти 
ДСПТО 5169-ОК.74.60-2013 за професією «Охоронець»

ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 за професією «Охоронник»;

      Положення про Вище професійне училище державної охорони;

      Законів України:

«Про професійно-технічну освіту»;

«Про освіту»;

«Про вищу освіту»;

«Про охоронну діяльність»;

      Постанови КМУ від 11.02.2013 № 97 «Про затвердження переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності»

    Наказу МОН України від 30.05.2006 № 419 « Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», зареєстрований в МЮ України 15.06.2006 за 
№ 711/12585;

       Спільного наказу МПСП України та МОН України від 31.12.1998 « Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», зареєстрований в МЮ України 01.03.1999 за № 124/3417;

      Наказу МОН України від 22.07.2011 № 862 « Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації за робітничими професіями»;

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для підготовки кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти

в Інституті Управлінні державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Професія:              5169       „Охоронник”                                

                                                (код, назва професії)

Кваліфікація:         3  розряд                                                      

                                                (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

Термін навчання:       3 тижні                                                   

1. Графік навчального процесу

1 місяць 2 місяць  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Т/В Т/В Т/В Т/В Т/В Т/В Т/В Т/В Т/В/П П П/ДКА

Т – загальнопрофесійна підготовка, професійно-теоретична підготовка;               В – професійно-практична підготовка (виробниче навчання);

П – професійно-практична підготовка (виробнича практика);                                ДКА – державна кваліфікаційна атестація.

2. Зведені відомості з бюджету часу (у тижнях)

Загальнопрофесійна, професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка

Державна

кваліфікаційна

атестація

Всього

навчального часу

Виробниче навчання

у навчальному закладі

Виробнича практика

на робочих місцях

на виробництві

Тижні Години Тижні Години Тижні Години Тижні Години Тижні Години
5,5 204 3,3 120 2 80 0,2 8 11 440

 

Контакти: (044) 255-07-04