Про Інститут

 Структура Інституту

  1. Центр первинної та професійної підготовки
  2. Кафедра організації державної охоронної діяльності та безпеки
  3. Кафедра психології охоронної діяльності
  4. Кафедра тактико-спеціальної підготовки
  5. Кафедра гуманітарних та загально-правових дисциплін
  6. Лабораторія наукового забезпечення діяльності Управління
  7. Центр організації освітньо-наукової діяльності та міжнародних зв’язків

 

 Сертифікат про акредитацію спеціальності

     Інститут Управління державної охорони України (Інститут) є військовим відокремленим навчальним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготовка фахівців в Інституті здійснюється за спеціальністю 251 Державна безпека” галузі знань – 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (спеціалізаціяОхоронна діяльність та безпека”) із наданням освітнього ступеня “магістр”.

     У складі Інституту функціонує також Вище професійне училище державної охорони, яке здійснює підготовку та підвищення кваліфікації за професіями «охоронник» та «охоронець» із видачею свідоцтва державного зразку.

Image

Підготовка слухачів здійснюється за такими основними наступними напрямками:

Управління охоронною діяльністю та безпекою

- організація управління при підготовці охоронного заходу;

- мотивація та комунікація в управлінській діяльності керівника підрозділу охорони.