Нормативно-правові документи 

 

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 7 грудня 1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/160/98-%D0%B2%D1%80
Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України : Закон України від 17 листопада 2005 р. № 3106-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3106-15
Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
Про національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
Про боротьбу з терроризмом : Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/638-15
Про контррозвідувальну діяльність : Закон України від 26 грудня 2002 р. № 374-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/374-15
Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 8 лютого 1992 р. № 2135-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 25 березня 1992 р. № 2012-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
Про інформацію : Закон України «Про інформацію» вiд 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
Про захист персональних даних : Закон України вiд 1 червня 2010 р. № 2297-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон України від 24 березня 1999 р. № 548-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/548-14
Про Стройовий статут Збройних Сил України : Закон України від 24 березня 1999 р. № 549-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/549-14
Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України : Закон України від 24 березня 1999 р. № 550-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/550-14
Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України : Закон України від 24 березня 1999 р. № 551-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/551-14
Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб : Закон України від 9 квітня 1992 p. № 2262-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України вiд 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист : Закон України вiд 24 березня 1998 р. № 203/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі : Постанова Верховної Ради України вiд 23 червня 1995 р. № 243/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/243/95-%D0%B2%D1%80
Про державний протокол та церемоніал України : Указ Президента України від 22 серпня 2002 р. № 746 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/746/2002
Про Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України : Указ Президента України від 19 жовтня 2007 р. № 982 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/982/2007
Про здійснення державної охорони керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території : Указ Президента України від 21 червня 2006 р. № 563 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/563/2006
Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами : Указ Президента України від 21 березня 2002 р. № 277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/277/2002
Справа про гарантії діяльності народного депутата України : Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 17, частини другої статті 27 Закону України “Про статус народного депутата України” від 10 квітня 2003 р. № 7-рп/2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-03
Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393-92-%D0%BF
Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1081-2006-%D0%BF
Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1294-2007-%D0%BF
Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 413 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/413-2013-%D0%BF
Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування : Наказ Управління державної охорони України № 210 від 27 травня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0700-11
Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України : Наказ Управління державної охорони України № 399 від 30 вересня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1102-11
Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України : Наказ Управління державної охорони України № 515 від 9 листопада 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1344-11
Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кадрів в Управлінні державної охорони України : Наказ Управління державної охорони України № 349 від 9 серпня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0763-10
Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України : Наказ Управління державної охорони України № 65 від 16 грудня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1269-03
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і прийняття за ними рішень в Управлінні державної охорони України : Наказ Управління державної охорони України № 42 від 18 вересня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0809-02