Структура Інституту УДО України

Кафедра психології охоронної діяльності

Кафедра психології охоронної діяльності

Кафедра психології охоронної діяльності створена у 2015 році у складі Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основні завдання кафедри

Основними науково-організаційними засадами діяльності науково-педагогічного складу кафедри є: професійна спрямованість, побудова педагогічного процесу на принципах науковості та розвитку, гуманізму, наступності і незалежності від впливу політичних партій, суспільних і релігійних організацій. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, демократизму, наступності та персональної відповідальності.

Окремим напрямом діяльності кафедри є наукове керівництво магістерськими роботами за напрямами підготовки «Охоронна діяльність та безпека». 

Науково-педагогічний склад кафедри

Професор кафедри підполковник Гребенюк Максим Олександрович 2009 році захистив кандидатську роботу на тему «Юридико-психологічні засади розслідування злочинів із особливою жорстокістю» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Приймав участь у значній кількості наукових конференцій. Неодноразово виступав рецензентом дисертаційних досліджень за профілем спеціальності. У 2015 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента по кафедрі «Юридичної психології»

Викладає навчальні дисципліни:

Психологія охороної діяльності,

Психологія управління,

Конфліктологія,

Психологія і педагогіка вищої школи.

            Основні публікації за останні роки:

1. Гребенюк М.О. Делінквентна поведінка // Міжнародна поліцейська енциклопедія. У8 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.:“ Атіка ”, 2014.- Т.8.- С.140-141

2. Гребенюк М.О. Домашнє насильство // Міжнародна поліцейська енциклопедія. У8 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.:“ Атіка ”, 2014.- Т.8.- С.181-183

3. Гребенюк М.О. Соціалізація // Міжнародна поліцейська енциклопедія. У 8т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.:“ Атіка ”, 2014.- Т.8.- С.926-927

4. ОхріменкоІ.М., Гребенюк М.О. Використання спеціальних знань при розслідуванні насильницьких злочинів // Юридична психологія та педагогіка. – 2009. - №2 (6). – С. 78 – 88.

5. Гребенюк М.О. Самоіндентифікація // Міжнародна поліцейська енциклопедія. У8 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.:“ Атіка ”, 2014.- Т.8.- С.890-891

6. Гребенюк М.О. Насильницький злочинець // Міжнародна поліцейська енциклопедія. У 8 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.:“ Атіка ”, 2014.- Т.8.- С.603-604

7. Гребенюк М.О. Конфабуляція // Міжнародна поліцейська енциклопедія. У 8т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.:“ Атіка ”, 2014.- Т.8.- С.408

8. Гребенюк М.О. Історія психологічного дослідження поняття агресії // Матеріали науково-практичної конференції [Юридична психологія в Україні:здобутки та перспективи], (Київ, 24 квіт. 2015 р.) / МВС України, Національна академія внутрішніх справ. – К.:, 2015. – С. 85–87.

9. Гребенюк М.О. Етимологія агресивності та агресивної поведінки як складові деструктивної поведінки // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2014.–Юридичні науки,- випуск2, том 1. – С. 19 - 28.

10. Гребенюк М.О. Етимологія феномену деструктивної поведінки // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – С. 10 – 12.

11. Гребенюк М.О. Особлива жорстокість як обставина, що обтяжує покарання (Психологічний аспект) // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015.спец випуск – С. 10 – 12.

12. Гребенюк М.О. Щодо розмежування поняття деструктивної, агресивної та девіантної поведінки// Збірник наукових праць Національного університету «Одеська юридична академія», актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2014.-№71.- С.362-367

 

Старший викладач кафедри Левенець Олена Анатоліївнакандидат психологічних наук, доцент.

У 1992 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут за фахом вчитель російської мови та літератури, у 1995 році –цей же ВУЗ за фахом практичний психолог у закладах освіти. З листопада 2004 по 2007 рік навчалася в ад’юнктурі та докторантуріКиївського національного університету внутрішніх справ.У 2008 році захистила дисертаційне дослідження "Психологічні чинники розвитку професійних умінь працівників ОВС", є автором та співавтором понад 50 наукових праць, є розробником та організатором психологічних тренінгів. Має сертифікати з «Позитивної психотерапії», а також участі у наукових семінарах та психологічних тренінгах. 

Дисципліни, які викладає:

«Основи психології»,

«Психологія охоронної діяльності»,

«Конфліктологія»,

«Психологія і педагогіка вищої школи» та ін.

 

Асистент кафедри капітан Петриченко В'ячеслав Степанович.