Історія УДО України

         Управління державної охорони України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, підпорядкованим Президентові України та підконтрольним Верховній Раді України.

         Становлення, розвиток та діяльність спецслужби нерозривно пов’язані з процесом утвердження незалежної Української держави. На виконання Указу Президента України від 15 січня 1992 року №40 утворено Управління охорони вищих посадових осіб, Указом Президента України від 8 червня 1992 року № 334 Управління перейменовано в Управління державної охорони України. До прийняття Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 4 березня 1998 р. №160/98-ВР, діяльність підрозділів Управління здійснювалася на основі Положення про Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 17 серпня 1992 року № 417.

         У системі забезпечення національної безпеки УДО України посідає особливе місце. Головні завдання спецслужби спрямовані на забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб центральних інституцій влади; на охорону будівель в яких працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України та інших об’єктів державних органів України. У сфері відповідальності УДО України також охорона глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.

         Правову основу діяльності правоохоронного органу спеціального призначення визначають Конституція України, закони України, міжнародні договори України й інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері державної охорони.

         Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено для підготовки фахівців з охоронної діяльності та безпеки.

         Самостійний структурний підрозділ веде літопис з 1992 року, коли у складі відділу кадрів УДО України було створено відділення, а згодом, у 1999 році – відділ професійної підготовки.

         У витоків «кузні кадрів» були Анатолій Лисенко, Олексій Ветчинов, Леонід Кучерявий. Загалом у підрозділі проходили службу 7 майстрів спорту міжнародного класу, 5 майстрів спорту СРСР і України.

         Для обміну професійним досвідом співробітники УДО України виїжджали у відрядження за кордон до Великобританії, США, Німеччини, Китаю, Польщі.

         Також проводились відповідні навчання та обмін досвідом в Україні із співробітниками президентських охорон Грузії, Румунії, Молдови, Шрі-Ланки та Китаю.

         У 2006 році професійна підготовка виходить на новий рівень - у структурі УДО України створюється Навчально-науковий центр. Через рік його реорганізовано у Навчальний центр УДО України, який очолив полковник Кучерявий Л.М. У 2009 році Навчальний центр входить до складу Департаменту роботи з особовим складом.

         Педагогічним складом Навчального центру Департаменту роботи з особовим складом УДО України були розроблені державні стандарти професійно-технічної освіти підготовки кваліфікованих робітників за спеціальностями «Охоронник» та «Охоронець», які були затверджені Міністерством освіти і науки України й пройшли практичну апробацію у навчальному процесі.

         Відсутність в Україні відповідних вищих навчальних закладів, вимоги часу, технічний та соціальний прогрес, значна кількість військовослужбовців УДО України, які мали освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» - «спеціаліст», за спеціальностями, що не пов’язані зі специфікою діяльності УДО України потребували вирішення питання щодо утворення першого вищого навчального закладу з підготовки фахівців у сфері охоронної діяльності та безпеки.

         14 липня 2010 року розпорядженням Кабінету Міністрів України         № 1401-р на базі Навчального центру Департаменту роботи з особовим складом УДО України утворено Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Директором Інституту було призначено полковника Л.М. Кучерявого.

         У подальшому очільниками Інституту були: з листопада 2012 до вересня 2013 року – генерал-лейтенант О.С. Бірсан; з листопада 2013 до вересня 2015 року – полковник В.В. Штучний, з вересня 2015 року до квітня 2019 року полковник В.А. Чайковського. З квітня 2019 року начальником Інституту Управління державної охорони України призначено заслуженого юриста України, полковника О.С. Литвиненка 

         Інститутом розроблені кваліфікаційні вимоги та нові професійні назви робіт до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» – «Керівник підрозділу з охорони та безпеки» з кодом КП 1229.7 і «Професіонал з охоронної діяльності та безпеки» з кодом КП 2423.

         У листопаді 2011 року затверджені Галузеві стандарти за спеціальністю 8.18010026 «Охоронна діяльність та безпека» освітнього ступеня «магістр», підготовлено та направлено до ДАК України ліцензійну справу для отримання ліцензії з надання освітніх послуг для здобуття вищої освіти.

         З метою якісної підготовки кадрів для підрозділів УДО України, підвищення наукового потенціалу кафедр, розроблення наукового і методичного забезпечення освітнього процесу в Інституті створені структурні підрозділи: Вище професійне училище державної охорони, відділення підвищення кваліфікації та перепідготовки, кафедра організації державної охоронної діяльності та безпеки, кафедра психології охоронної діяльності, кафедра тактико-спеціальної підготовки, кафедра гуманітарних та загально-правових дисциплін, лабораторія наукового забезпечення діяльності Управління, відділення інформаційно-правового забезпечення та міжнародних зв’язків.

         Інститут Управління державної охорони України як структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка підтримує тісні наукові та ділові стосунки з вищими навчальними закладами України, Азербайджану, Грузії, Молдови, Румунії, Туреччини та іншими.